Перспективи розвитку конструкцій шлюзових кранів

Різноманітність принципових схем і конструкцій шлюзових кранів при порівняно вузькій області їх застосування та стабільної технології монтажу автодорожніх мостів обумовлює необхідність їх уніфікації.

Перш за все вони повинні бути універсальними, тобто пристосованими...

Монтаж покриттів будівель рамних конструкцій

Покриття будинків рамного типу монтують конструктивними елементами або блоками конструкцій наступними методами: складанням ригелів рам в проектному положенні на тимчасових опорах; полунавесной...

Монтаж пористих просторових покриттів

Просторові покриття, що представляють собою суцільнозварну порожнисту конструкцію, монтують методом підйому в цілому вигляді. Укрупнювальне складання та зварювання покриття виконують...

Cклад дерев'яних конструкцій

Заготівлю дерев'яних конструкцій можна проводити двома способами:

1) завозити на майданчик готові дерев'яні монтажні елементи з центрального підприємства...

Підготовка монтажного майданчика і роботи, що виконуються на складах конструкцій

Склад підготовчих робіт

Періоду монтажу передують підготовчі роботи, обсяг яких залежить від масштабу, термінів і обраного методу монтажних робіт.

Повнота і своєчасність...

Конструктивні особливості та характеристика консольних кранів

Кран типу ДЕК-50 є першим з серії консольних кранів, спроектованих Ленгіпротрансмостом (гл. Інженер проекту В. С. дулі). Дослідний екземпляр крана був виготовлений в 1954 р і в 1955 р проект був прийнятий для серійного виготовлення...

Замонолічування стиків і закладення швів

Виробничі процеси по замонолічіва-ню стиків і закладення швів характеризуються високою трудомісткістю. У промисловому будівництві вона становить 15-20%...

Конструктивні особливості та характеристика жестконогіх деррик-кранів

Для обслуговування мостобудівних робіт в СРСР створено ряд жестконогіх деррик-кранів різних типів і вантажопідйомності. До числа монтажних кранів з них відносяться крани конструкції інж. Зубача, уніфіковані монтажні крани типів УМК-1...

Галузева типізація парку кранів

Під типізацією кранів мається на увазі скорочення числа їх типорозмірів, що в кінцевому підсумку повинно сприяти економії коштів при виготовленні та експлуатації кранів в результаті підвищення серійності замовлень, поліпшення умов обслуговування і ремонту, впорядкування...

Склади сталевих конструкцій

Залежно від масштабів монтажних робіт склади сталевих конструкцій можуть бути двох видів: центральні та приоб'єктні.

На великому будівництві при доставці монтажних елементів з заводів сталевих конструкцій...

Конструктивні особливості та характеристика стрілових пересувних кранів

1. Крани на пневмоколісному ходу

Крани на пневмоколісному ходу випускаються як у вигляді універсальних кранів - екскаваторів зі змінним робочим обладнанням, так і в спеціальному крановому виконанні вантажопідйомністю 101625...

Особливості експлуатації козлових кранів

До роботи на козлових кранах, як і на стрілових, допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і мають відповідне посвідчення на право керування краном.

На кожен козловий кран повинен бути технічний паспорт та кранова книга встановленого зразка...

Монтаж козлових кранів при будівництві мостів

Козлові крани, які відносяться до групи баштові, збираються за допомогою лебідок і поліспастів, закріплених на опорних ногах крана. Міст крана попередньо укладають на спеціально викладені клітини суворо орієнтовано щодо підкранових колій. До мосту за допомогою...

Транспортування та встановлення конструкцій

Склад процесу і умови транспортування

Процес транспортування конструкцій до монтовані споруди складається з перевантаження їх на складі або на заводі, доставки і розвантаження на об'єкті. Конструкції на об'єкті...

Процеси монтажу сталевих конструкцій

Підготовка фундаментів під колони

Сталеві колони монтують на збірних або монолітних фундаментах, в які заздалегідь закладають анкерні болти для кріплення колон. Проектне положення колон в...