Проект виробництва монтажних робіт

В основу проектів виробництва монтажних робіт повинні бути покладені основні принципи і методи організації монтажу та монтажної технологічності, викладені вище.

У загальному випадку проект виробництва монтажних робіт містить наступні матеріали:

- Технологічні схеми монтажу елементів конструкцій, в яких наведені плани і розрізи споруд з розбивкою на монтажні ділянки, місця стоянок і радіуси дії монтажних кранів, технологічна послідовність монтажу конструкцій;

- Схеми укрупненого монтуються, в яких вказані необхідні пристосування і стенди, а також схеми підсилення конструкцій для забезпечення їх стійкості при монтажі;

- Схеми монтажу кранового устаткування та інших вантажопідйомних пристроїв;

- Креслення тимчасових опор, якорів, риштовання, монтажні пристрої і інших допоміжних пристроїв, що забезпечують найкращі умови подачі конструкцій на монтаж, стропування і установки окремих елементів в проектне положення, стійкість тимчасово закріплених конструкцій і їх - вивірку після установки;

- При наявності типових рішень тих чи інших допоміжних пристроїв в проекті виконання робіт робляться відповідні посилання на такі рішення;

- Вказівки про способах зварювання, З'єднування, замонолічування стиків;

- Будівельний генеральний план;

- Календарний графік виробництва допоміжних і основних монтажних робіт при будівництві об'єкта, а також графіки виконання робіт по монтажу окремих видів конструкцій або їх комплексів; змінні і погодинні графіки монтажу;

- Графіки роботи основних монтажних машин, надходження збірних елементів і допоміжних матеріалів;

- Відомості обсягів монтажних робіт, із зазначенням марок, кількості і маси збірних елементів по монтажним дільниць;

- Специфікації потрібного для робіт монтажного і допоміжного обладнання, пристроїв та інструментів, а також допоміжних монтажних матеріалів; проект складу збірних конструкцій або проект монтажу конструкцій безпосередньо з транспортних засобів;

- Додаткові технічні вимоги на виготовлення конструкцій і виробництво загальнобудівельних робіт, що випливають з умов монтажу;

- Рішення, що забезпечують безпеку робіт, згідно СНиП III -A. 11-70;

- Пояснювальну записку з обґрунтуванням прийнятих рішень, в тому числі по вибору методів монтажу, монтажного обладнання та транспортних засобів і забезпечення безпеки виробництва монтажних робіт; паспорт проекту;

- Титульний лист і список креслень.

При невеликих обсягах монтажних робіт і простий конструктивною схемою споруди складу проекту виконання робіт можна обмежити пояснювальною запискою з обгрунтуванням і описом методів виконання робіт, будівельним генеральним планом з розташуванням монтажних кранів і зазначенням зони їх дії, календарним графіком монтажних робіт; переліком необхідного обладнання та матеріалів з рішеннями по техніці безпеки, наведеними в повному обсязі. Технічні економічно обгрунтовані способи виконання монтажних і пов'язаних з ними процесів, що обумовлені з планом виробництва загальнобудівельних робіт, оформляють у вигляді технологічних карт. Технологічна карта відображає обсяги робіт по окремих етапах монтажу (кількість і масу монтажних елементів, кількість стиків, зварених швів та ін.), Відповідні технологічні схеми монтажу конструкцій і їх стропування, методи укрупненого конструкцій, схеми або креслення риштовання, технологію зварювання, З'єднування і закладення стиків, графіки монтажу, вказівки по виробництву монтажних робіт, розрахунки потреби машин і робочих (форма 4), специфікацію обладнання, основних матеріалів, пристосувань і інструментів, рішення, що забезпечують безпеку організації технологічних процесів і виробництва робіт. Для оцінки прийнятих рішень в технологічній карті призводять техніко-економічні показники процесів: тривалість робіт (змін); трудомісткість одиниці продукції (люд.-год /ж3 або люд.-год /т); вироблення робочого в зміну в фізичному вираженні (м3 т); витрати праці (люд.-змін), машин (маш.-змін) і енергії (кет або інших одиниць) на весь обсяг, прийнятий в проекті (технологічною картою).

Для загальної оцінки проекту виробництва монтажних робіт з урахуванням прийнятих рішень визначають підсумкові техніко-економічні показники: загальний обсяг робіт (т, м3); загальна кількість підйомів; кількість маш. змін роботи кранів; вироблення кранів в зміну; середня маса одного підйому; середня кількість підйомів в зміну; загальна трудомісткість (люд.-змін); виробіток на одного робітника (т /зміна; м3 /зміна); середня кількість робочих; загальна вартість експлуатації кранів і на одиницю об'єму робіт; тривалість робіт і ін. Отримані показники зіставляють з даними практики. Проект виробництва монтажних робіт повинен бути пов'язаний з проектом виконання будівельно-монтажних робіт об'єкта і узгоджений з генпідрядною будівельною організацією.

Проект виробництва монтажних робіт повинен бути затверджений:

- По найважливішим і технічно і організаційно складним об'єктам, до яких відносяться перекриття великих прольотів, каркаси багатоповерхових будівель великої висоти, споруди зі складними методами зведення (насувом і ін.) - Головним інженером головного управління;

- По об'єктах середньої технічної і організаційної складності при обсязі монтажних робіт понад 1000 т сталевих конструкцій або 2500 мг збірного залізобетону - головним інженером монтажного тресту; по інших об'єктах - головним інженером монтажного управління.
Схожі публікації по темі: